Herdera Institūta (HI) vēsturiskais mantojums savijies ar Rīgas un Latvijas likteņiem ne tikai intelektuālu impulsu un zinātnisko sasniegumu aspektā; HI veidotā telpa reiz bija arī daļa no Rīgas arhitektūras un publiskās telpas, no rīdzinieku ikdienas dzīves un vēsturiskās situācijas. VIZUALIZĀCIJAS piedāvā estētiskas reanimācijas, imaginatīvas perspektīvas, savieno tagadni ar vēsturiskās telpas zīmēm. VIZUALIZĀCIJAS ir pētniecības un mākslas satikšanās radīti un raidīti skatieni uz HI un Rīgu HI kādreizējās klātbūtnes dimensijā.