HeInRi projekta ietvaros tiek izstrādāts HI kontekstā īpaši svarīgu un modernās zinātnes ģenēzei un attīstībai nozīmīgu arhīva dokumentu digitalizācija. Digitalizācijām pievienoti metadati, kas apraksta dokumentus, tos vēsturiski kontekstualizē un ieskicē to vietu tā laika zinātņu jomās.

HeInRi projekta ietvaros tiek izstrādāts HI kontekstā īpaši svarīgu un modernās zinātnes ģenēzei un attīstībai nozīmīgu arhīva dokumentu digitalizācija. Digitalizācijām pievienoti metadati, kas apraksta dokumentus, tos vēsturiski kontekstualizē un ieskicē to vietu tā laika zinātņu jomās.