Roderiha fon Engelharda vēstule par Heidegeru

Tas, ka Heidegera uzaicināšana uz HI nebūt nav bijusi tik pašsaprotama, liecina Morica Aleksandra Roderiha fon Engelharda (1862-1934) 1928. gada 13. jūnija vēstule Herdera Biedrības vadītājam botāniķim, dabas vēsturniekam un HI mācībspēkam K. R. Kupferam (1872-1935), kas saglabājusies HI arhīvā. Tajā R. fon Engelhards kā Rīgas Herdera Biedrības biedrs apspriež

Lasīt vairāk »

Štafenhāgens un Heidegers

HI arhīva materiāli sniedz ieskatu ne tikai Heidegera un HI attiecībās, bet arī izgaismo Kurta Štafenhāgena nozīmīgo pastarpinātāja lomu: tieši viņš organizē ne tikai Heidegera vizīti Rīgā, bet arī citos gadījumos ir viens no aktīvākajiem HI starptautiskās sadarbības virzītājiem – viens no kultūras, intelektuālo un akadēmisko paraugu transfēra redzamākajiem personāžiem.

Lasīt vairāk »

Materiāli par Ērikas Zēlas dzīves, studiju un darba gaitām HI

Ērika Zēla (1902-?) ir viena no filozofiski izglītotākajām sievietēm sava laika Rīgā un Latvijā. No HI arhīva materiāliem, kuros saglabājušies viņas habilitācijas procesa dokumenti un (nepilnīgs) Dzīves gājums, var rekonstruēt viņas izglītības intensīvo un pārsteidzošo ceļu. Pēc mācībām Pēterburgā un Rīgā, Ērika Zēla studē HI (1920-1921), Freiburgas Universitātē (1922.-1923. gadu

Lasīt vairāk »

Sarakste starp K. Štafenhāgenu un V. E. P. Vulfiusu par Ē. Zēlas habilitāciju

Kurta Štafenhāgena asistentei HI Ērikai Zēlai gatavojoties habilitācijai, top skaidrs, ka viņas darbam HI un Rīgā nav atbilstošu recenzentu. Štafenhāgens raksta tā brīža HI Filozofijas fakultātes dekānam Voldemāram Eduardam Vulfiusam (1871-1938), ka HI habilitācijas formu (3 recenzentu komisija) bez papildus recenzentu “no malas” iesaistes nav iespējams ievērot. 1934. gada 12.

Lasīt vairāk »

Pfendera recenzija par Zēlas darbu

Ērikas Zēlas habilitācijas darbu “Vēsturiski kritiskas studijas par iespaida problēmas rašanos”, kas publicētā veidā parādās 1936. gadā akciju sabiedrības “Ernst Plates” izdevniecībā Rīgā Herdera Biedrības un HI apcerējumu sērijā (5/1) un tad saucas “Izziņas ontika sengrieķu filozofijā. Kritiskas studijas par mācības par maņu kvalitāšu subjektivitāti vēsturi”, recenzē ne tikai Heidegers,

Lasīt vairāk »

Roderiha fon Engelharda vēstule par Heidegeru

Tas, ka Heidegera uzaicināšana uz HI nebūt nav bijusi tik pašsaprotama, liecina Morica Aleksandra Roderiha fon Engelharda (1862-1934) 1928. gada 13. jūnija vēstule Herdera Biedrības vadītājam botāniķim, dabas vēsturniekam un HI mācībspēkam K. R. Kupferam (1872-1935), kas saglabājusies HI arhīvā. Tajā R. fon Engelhards kā Rīgas Herdera Biedrības biedrs apspriež

Lasīt vairāk »

Štafenhāgens un Heidegers

HI arhīva materiāli sniedz ieskatu ne tikai Heidegera un HI attiecībās, bet arī izgaismo Kurta Štafenhāgena nozīmīgo pastarpinātāja lomu: tieši viņš organizē ne tikai Heidegera vizīti Rīgā, bet arī citos gadījumos ir viens no aktīvākajiem HI starptautiskās sadarbības virzītājiem – viens no kultūras, intelektuālo un akadēmisko paraugu transfēra redzamākajiem personāžiem.

Lasīt vairāk »

Materiāli par Ērikas Zēlas dzīves, studiju un darba gaitām HI

Ērika Zēla (1902-?) ir viena no filozofiski izglītotākajām sievietēm sava laika Rīgā un Latvijā. No HI arhīva materiāliem, kuros saglabājušies viņas habilitācijas procesa dokumenti un (nepilnīgs) Dzīves gājums, var rekonstruēt viņas izglītības intensīvo un pārsteidzošo ceļu. Pēc mācībām Pēterburgā un Rīgā, Ērika Zēla studē HI (1920-1921), Freiburgas Universitātē (1922.-1923. gadu

Lasīt vairāk »

Sarakste starp K. Štafenhāgenu un V. E. P. Vulfiusu par Ē. Zēlas habilitāciju

Kurta Štafenhāgena asistentei HI Ērikai Zēlai gatavojoties habilitācijai, top skaidrs, ka viņas darbam HI un Rīgā nav atbilstošu recenzentu. Štafenhāgens raksta tā brīža HI Filozofijas fakultātes dekānam Voldemāram Eduardam Vulfiusam (1871-1938), ka HI habilitācijas formu (3 recenzentu komisija) bez papildus recenzentu “no malas” iesaistes nav iespējams ievērot. 1934. gada 12.

Lasīt vairāk »

Pfendera recenzija par Zēlas darbu

Ērikas Zēlas habilitācijas darbu “Vēsturiski kritiskas studijas par iespaida problēmas rašanos”, kas publicētā veidā parādās 1936. gadā akciju sabiedrības “Ernst Plates” izdevniecībā Rīgā Herdera Biedrības un HI apcerējumu sērijā (5/1) un tad saucas “Izziņas ontika sengrieķu filozofijā. Kritiskas studijas par mācības par maņu kvalitāšu subjektivitāti vēsturi”, recenzē ne tikai Heidegers,

Lasīt vairāk »